0

Els papers de la meva vida (1)

ELS PAPERS DE LA MEVA VIDA 1 (característiques, apunts, consells, curiositats).

Què signifiquen alguns dels principals certificats. Coses a tenir en compte a l’hora de comprar paper (també el de la impressora)

▪ FSC (Forest Stewardship Council) – Certifica que el paper és de fibres verges que provenem de boscos amb una gestió forestal sostenible.


▪ FSC RECYCLED – Certifica que el paper és 100% reciclat de fibres post-consum, que ja han tingut un ús anterior.

▪ EU ECOLABEL – La producció i fabricació de paper amb l’Etiqueta Ecològica Europea es basa en criteris de sostenibilitat que en minimitzen l’impacte ambiental, com el blanquejat sense clor o un baix nivell d’emissions a l’atmosfera per exemple.

Ho teniu en compte?