0

Condicions generals de venta

Preus

Els preus estan expressats en euros, i inclouen el tipus impositiu segons la mena de producte/article ja sigui l’IVA del 4%, 10% o 21%. Els preus no inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, que es detallen apart i han de ser acceptats pel Client.

De conformitat amb el que es disposa en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzat en el territori d’aplicació de l’IVA peninsular espanyol.

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

Descomptes, campanyes, ofertes i promocions

La validesa dels preus amb descomptes, campanyes, ofertes i promocions és de caràcter temporal, encara que www.dolsallibreta.com, podrà retirar o variar els mateixos en qualsevol moment sense previ avís, les ofertes poden estar subjectes a canvis tant en els productes que les componen, com en els preus marcats, sense previ avís.

La validesa dels cupons descompte, excepte quan s’indiqui una validesa específica, serà de 15 dies naturals. Els cupons, tret que s’indiqui el contrari, no seran vàlids per a articles ja rebaixats.

Els cupons d’enviament gratuït, tret que s’indiqui el contrari, seran vàlids a partir de 30€ de compra per a comandes en la península.

Garantía

www.dolsallibreta.com dóna la mateixa garantia a l’Usuari atorgada pels fabricants o distribuïdors majoristes dels productes/articles i serveis que comercialitza. L’Usuari haurà de posar-se en contacte amb www.dolsallibreta.com, a través de marta@dolsallibreta.com o qualsevol dels canals de comunicació que www.dolsallibreta.com posa a la seva disposició per a informar de la incidència, i en la major brevetat possible es gestionarà amb el fabricant o distribuïdor la incidència, i una vegada acceptada la garantia per part del fabricador o distribuïdor, se li facilitarà a l’Usuari els passos a seguir.

Condicions específiques

L’Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús i en general de www.dolsallibreta.com. De manera expressa l’Usuari manifesta que utilitzarà www.dolsallibreta.com de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

En aquells casos que se li sol·licitin dades o informació s’obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’Usuari accepta que la utilització de www.dolsallibreta.com serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privats i particulars. L’Usuari no podrà utilitzar www.dolsallibreta.com per a activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualsevol normatives reguladores de drets o de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’Usuari no podrà utilitzar www.dolsallibreta.com per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’Usuari no utilitzarà www.dolsallibreta.com per a enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

L’Usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemnes a www.dolsallibreta.com per qualsevol mal, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front davant qualsevol organisme estatal, empresa privada, persones o altres usuaris, així com, inclosos els honoraris d’advocats i/o procuradors, o de qualssevol tercers, derivades de l’incompliment de les presenti condicions generals per part de l’Usuari.

Disponibilitat de la informació, productes i serveis

www.dolsallibreta.com no garanteix la disponibilitat contínua i permanent del contingut, productes i serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a conseqüència de la falta de disponibilitat del contingut, producte o servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, www.dolsallibreta.com farà els seus millors esforços per a avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció en el seu lloc www.dolsallibreta.com.

www.dolsallibreta.com no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables a www.dolsallibreta.com. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per www.dolsallibreta.com, però fabricats o facilitats per un tercer. www.dolsallibreta.com podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació, productes i serveis a aquells Usuaris que incompleixin les presents normes.

Responsabilitat

L’Usuari coneix i accepta que www.dolsallibreta.com no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació, productes i serveis que s’incorporen i ofereixen des de www.dolsallibreta.com.

Exceptuant els casos que la llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, www.dolsallibreta.com no garanteix ni assumeix cap responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades, productes i serveis de www.dolsallibreta.com.

En tot cas, www.dolsallibreta.com s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o contingut, productes i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre que ha facilitat aquesta informació i/o contingut, productes i/o serveis.

Els visitants es comprometen a no introduir, voluntària o involuntàriament, cap virus o fitxer de qualsevol tipus que pugui pertorbar el funcionament de www.dolsallibreta.com; i en aquest cas, assumirà(n) tota la responsabilitat(s).

Dades de caràcter personal

Les dades personals que obtingui www.dolsallibreta.com per a la prestació de qualsevol servei o utilització s’integraran en un fitxer informatitzat. Les dades obtingudes seran utilitzades per a oferir els serveis sol·licitats i també s’utilitzaran per a mantenir informat a l’usuari sobre les novetats dels productes, serveis i continguts de www.dolsallibreta.com, atenent, en el seu cas, a les preferències que l’usuari hagi indicat. L’usuari accepta rebre aquests correus electrònics, sempre que estiguin relacionats amb les preferències indicades o serveis i informació utilitzada per l’Usuari.

L’Usuari manifesta de manera expressa que qualsevol dada personal o d’un tercer al qual accedeixi, introdueixi, modifiqui o suprimeixi té dret a fer-ho o disposa de l’autorització expressa d’aquest tercer. www.dolsallibreta.com informa l’Usuari que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se a marta@dolsallibreta.com.

Dret d’Exclusió

www.dolsallibreta.com es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús, normes, regles o codis de conducta contingudes en els diferents capítols/pestanyes/subtítols/paràgrafs de l’àrea legal, així mateix, altres com a reglaments governamentals que regeixin les regles per a viure en societat. Així mateix, a les persones que no tinguin una conducta educada o professional que denigri, insulti, falti el respecte o intenti fer mal col·lectiu o individual a uns altres.

www.dolsallibreta.com es reserva tots els drets sobre els continguts, informació, dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. www.dolsallibreta.com no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’Usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d’ús.

Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. “Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi efectuar a www.dolsallibreta.com hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça (marta@dolsallibreta.com).

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents condicions generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Bona fe i diligència

Les Parts es comprometen a complir les seves obligacions i a exercitar els drets que es desprenguin de les presents condicions conforme a les més estrictes exigències de la bona fe i diligència.

Devolució i Reemborsament

Per a saber tota la informació sobre la política de devolució i reemborsament clica aquí.

Pagament segur

Per a saber tota la informació sobre la política de pagament clica aquí.

Terminis d’enviament i lliurament

Per a saber tota la informació sobre els terminis d’enviament i lliurament clica aquí.