0

Amb M de Marta, amb M de …

M de Marta

M d’aMor, de Mare, de coMpanya, d’aMiga, de faMília

M de Meravella, d’agraïMent, de Memòria, de Mai, de seMpre, de Marieta, del Moreneta, del Montseny i del Montse

M d’estiMar, de coMpartir, de soMiar, d’iMaginar, d’acoMpanyar

M de Matí, de lluM, de caMí, de Món, de Mar, de Muntanya, de Menhir

M de Mirada, de Moixaina, de Migdiada

M de feMinista, d’iMperfecte, de Madura, de Mestressa. M de Mugró i de MaMella

M d’eMprenedora, de fet a Mà i a Mida, de forMació, de coMproMís, de Matissos, de Més i Millor