0

Els papers de la meva vida (2)

ELS PAPER DE LA MEVA VIDA 2 (característiques, consells, apunts, curiositats)

Comencem pel principi.

Un paper és una làmina molt fina formada per un entramat de fibres cel·lulòsiques. S’hi afegeixen altres substàncies, com cola o colorants, per millorar-ne les propietats i el fer-lo apte per als usos específics als qual està destinat

La cel·lulosa és un component bàsic de les parets de les cèl·lules vegetals i per a la fabricació de paper s’obté, sobretot, de la fusta, però també d’altres fibres vegetals, com el cotó i el bambú i del reciclatge de paper usat.